STORES

TOKYO l  JAPAN

ISETAN SHINJUKUSHINJUKU STORE

 Zip.160-0022

 3-14-1, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

 +81-03-3352-1111

 Store opening hours

 10:30AM~08:00PM

GINZA MITSUKOSHIGINZA STORE

 Zip.104-8212

 4-6-16, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

 +81-03-3562-1111

 Store opening hours

 10:30AM~08:00PM

OSAKA l  JAPAN

HANKYU UMEDAUMEDA STORE

 Zip.530-8350

 8-7 Kakudacho, Kita Ward, Osaka, JAPAN

 +81-6-6361-1381

 Store opening hours

 10:00AM~09:00PM

SENRI HANKYUSENRI HANKYU STORE

 Zip.560-8550

1-5-1 Shinsenri Higashimachi, Toyonaka, Osaka, JAPAN

 +81-6-6831-1221

 Store opening hours

 10:00AM~08:00PM

FUKUOKA l  JAPAN

IWATAYAIWATAYA STORE

 Zip.810-8680

 2-5-35 Tenjin, Chuo Ward, Fukuoka, JAPAN

 +81-92-721-1111

 Store opening hours

 10:00AM~08:00PM